Връщане на продукти


Купувачът може да поиска връщане на закупените продукти от онлайн магазина DENTSTORE в следните ситуации:

Продуктите не са в съответствие със спецификациите на сайта. В ситуацията, в която купувачът в момента на получаване на пакета оценява, че полученият продукт не отговаря на спецификациите на сайта, свържете се с Продавача, за да изясните ситуацията, тъй като в съответствие с Общите условия на сайта описанието на продуктите може да е непълно по някакви причини, напр. пространство и / или информационна структура. В случай, че има явно несъответствие със спецификациите, предоставени на сайта, Купувачът е длъжен да съобщи за несъответствието в рамките на максимум 24 часа, като купувачът може да избере замяната с друг продукт или за пълното възстановяване на платената сума.

Продуктите са доставени неправилно от Продавача. В случай на доставка на друг продукт или в друго количество, трябва да съобщите за инцидента на Продавача в рамките на максимум 24 часа, за да разрешите инцидента. Ако продуктът вече не е на склад, Купувачът може да избере замяна с друг продукт или за пълно възстановяване на стойността.

Продуктите се оказват нефункционални в рамките на първите 48 часа от получаването им (два работни дни). Купувачът може да поиска това в рамките на максимум 48 часа от датата на получаване и може да поиска връщането на продукта, за да го замени с нов продукт. Ако продуктът вече не е на склад, Купувачът може да избере замяна с друг продукт или за пълно възстановяване на стойността.

Забележка:

  • Клиентът има право да върне неупотребявани продукти, във вида, в който са получени.
  • Не се приема връщане на разпечатани продукти, продукти с нарушена опаковка и лош търговки вид!
  • Не се приема връщане на отделни продукти от пакети с обща пакетна цена. Връщат се всички продукти съдържащи се в пакета с ненарушени опаковки в оригинален вид!

 

Независимо от ситуацията, процедурата за връщане на продуктите включва уведомление на Продавача преди изпращане на продукта, чрез съобщение, описващо причината за връщането, изпратено на електронния адрес comenzi@dentstore.bg

 

Когато изпраща пакета, Купувачът може да използва следния шаблон за връщане на етикета: Формуляр за Връщане на Продукт

 

Продуктите трябва да бъдат върнати след получаването им, придружени от всички аксесоари и документи, получени при доставката на продуктите.

 

Връщането ще бъде отказано в случай на влошаване на продуктите или при установяването им като непродаваеми от Продавача.

Продуктите ще бъдат върнати чрез куриерската услуга, договорена от Продавача до адреса на Дентстор България ЕООД: 1379 София, България,бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, сграда 5.

 

Купувачът може да избере пълно възстановяване на стойността или замяна с друг продукт. Ако е уговорена замяната с по-скъп продукт, Купувачът ще заплати разликата в цената, съответно ако стойността на заместващия продукт ще бъде по-ниска, той ще получи съответното частично възстановяване.